design by ХП | Geo-invest BGD web creative © 2012

U okviru kompanije GEO-INVEST posluju dva sektora.

Divizija RUDARSTVO I GRAĐEVINA bavi se izvođenjem rudarskih radova u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina kao i građevinskim radovima u oblasti niskogradnje.

Divizija TRANSPORT I LOGISTIKA bavi se prevozom robe u domaćem i međunarodnom transportu.