design by ХП | Geo-invest BGD web creative © 2016

srb
eng
ita
ger

U okviru kompanije GEO-INVEST DOO BEOGRAD posluju dva sektora.

Sektor RUDARSTVO I GRAĐEVINA bavi se izvođenjem rudarskih radova u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina.

Sektor TRANSPORT I LOGISTIKA bavi se prevozom robe u domaćem i međunarodnom transportu.